Prøv Lexplo.re

Om juss.ai

Kontakt

Lek med rettsdata

Samarbeidspartnere

Finn rettskildene

Om juss.ai

juss.ai logo

Hvordan kan vi redusere tiden jurister bruker på å finne relevante rettskilder? Da vi vant Oslo Legal Hackathon i 2019 var dette problemstillingen vi valgte å finne en løsning på. Programvaren vår lar brukeren navigere gjennom rettskilder basert på likhetsmålinger i tematikk og meningsinnhold. Denne likhetsmålingen passer godt med hva jurister oppfatter å ha «relevans» etter juridisk metode. Dette forenkler en jobb som jurister i dag bruker timevis på hver uke; å søke i rettskilder for å finne relevante argumenter for den aktuelle saken. Under panseret er likhetene kartlagt gjennom et skreddersydd utvalg av tilpassede maskinlæringsalgoritmer og egenutviklede språkmodeller. Løsningen vår er beregnet på alle aktører som utforsker rettskilder for å besvare juridiske spørsmål. Dette gjelder spesielt advokatselskaper, men også andre rettsanvendere, for eksempel dommere og forvaltningsjurister.


Å finne gode svar på en juridisk problemstilling fordrer at juristen har god og mest mulig komplett kjennskap hva som er de relevante rettskildene. Rettskildetilfanget til selv enkle spørsmål kan være enormt. Slik komplett kjennskap tar derfor årevis å opparbeide seg, og er ett av konkurransefortrinnene spesialister med lang erfaring har. Uten denne erfaringen er alternativet å bruke nøkkelordsøk og timesvis (i noen tilfeller dages- og ukesvis) på gjennomlesning av store mengder rettskilder. Juss.ai forenkler og effektiviserer denne tidkrevende og kjedelige jobben på to måter:

  • Vår søkemotor bruker en logikk som baserer seg på grafikk, lenker og assosiasjoner. Det passer bedretil menneskelig kognisjon enn søkeord.
  • Vi bruker logikk fra ulike maskinlæringsalgoritmer for å finne avsnitt i rettskilder som likner på hverandre. At algoritmene har kartlagt alle tilgjengelige rettskilder gir også høyere trygghet for at juristen har et komplett rettskildebilde.

Kontaktinformasjon

Lek med rettsdata

Samarbeidspartnere

rettsdata-logo
rettsdata-logo
rettsdata-logo

Takk til:

Jari Bakken

Nikolai Røed Kristiansen

Arne Hassel

Vincent Olislagers

Alex Moltzau

Nikolas Papaioannou